Apical cell ne demek?

"Apical cell" terimi, "tepe" veya "uç" anlamına gelen "apical" ve "hücre" anlamına gelen "cell" kelimelerinden oluşur.

Türkçede "apikal hücre" veya "tepe hücresi" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle bitkilerde, bir organizmanın tepe kısmında bulunan ve büyümeyi kontrol eden hücreyi ifade eder.

"Apical cell" terimi mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan botanikte ve biyolojide kullanılan, büyüme ve gelişimi düzenleyen bir hücreyi tanımlar.İşte "apical cell" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apical cell in plants is responsible for the vertical growth towards the light.

Bitkilerdeki apikal hücre, ışığa doğru dikey büyümeden sorumludur.


Researchers studied the division pattern of the apical cell in mosses.

Araştırmacılar, yosunlardaki apikal hücrenin bölünme desenini incelediler.


Mutation in the apical cell can lead to abnormal plant development.

Apikal hücredeki mutasyon, anormal bitki gelişimine yol açabilir.


The apical cell is often larger and has a different structure compared to other cells in the tissue.

Apikal hücre genellikle daha büyük olup, dokudaki diğer hücrelerle karşılaştırıldığında farklı bir yapıya sahiptir.


Understanding the function of the apical cell helps in manipulating plant growth for agricultural purposes.

Apikal hücrenin işlevini anlamak, tarımsal amaçlar için bitki büyümesini manipüle etmede yardımcı olur.

Yorumlar