Apical ne demek?

"Apical" kelimesi, "apex" (zirve, tepe) kelimesinden türetilmiş bir sıfattır ve "tepenin" veya "uç kısmın" anlamına gelir.

Biyoloji, tıp ve botanikte, bir yapının en uç veya zirve kısmına ait olanı tanımlamak için kullanılır.

Türkçede "apikal" veya "uç kısmına ait" olarak çevrilebilir.

"Apical" kelimesi genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan fiziksel bir konumu veya yapısal bir özelliği tanımlar.İşte "apical" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apical part of the plant is where most of the growth occurs.

Bitkinin apikal kısmı, büyümenin çoğunun gerçekleştiği yerdir.


In cardiology, apical pulse is often measured to assess heart function.

Kardiyolojide, kalp fonksiyonunu değerlendirmek için genellikle apikal nabız ölçülür.


The dentist focused on the apical region of the tooth to treat the infection.

Diş hekimi, enfeksiyonu tedavi etmek için dişin apikal bölgesine odaklandı.


Apical dominance in plants prevents the growth of lateral buds.

Bitkilerde apikal baskınlık, yan tomurcukların büyümesini engeller.


Damage to the apical area of the lung can lead to serious respiratory issues.

Akciğerin apikal alanına verilen zarar, ciddi solunum sorunlarına yol açabilir.

Yorumlar