Apical spot ne demek?

"Apical spot" ifadesi, "apical" (tepe veya uç) ve "spot" (nokta) kelimelerinden oluşur.

Bu terim, bitkilerde özellikle tepe noktasında görülen belirli bir leke veya hastalık belirtisini ifade eder. 

Türkçede "apikal leke" veya "tepe noktası lekesi" olarak çevrilebilir.

"Apical spot" terimi genellikle bitki hastalıkları veya fizyolojik bozukluklar bağlamında kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bitkilerde gözlemlenen bir semptomu tanımlar.İşte "apical spot" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The diagnosis of the disease was confirmed after observing the apical spot on the leaves.

Hastalığın teşhisi, yapraklardaki apikal lekenin gözlemlenmesinden sonra onaylandı.


Treatment for the apical spot involves removing affected parts and applying fungicides.

Apikal leke için tedavi, etkilenen kısımların çıkarılmasını ve fungisit uygulanmasını içerir.


The apical spot can significantly affect the photosynthesis process in plants.

Apikal leke, bitkilerde fotosentez sürecini önemli ölçüde etkileyebilir.


Farmers need to monitor their crops regularly for signs of apical spot to prevent spread.

Çiftçilerin yayılmasını önlemek için mahsullerini düzenli olarak apikal leke belirtileri açısından izlemeleri gerekmektedir.


Early detection of apical spot is crucial for managing crop health efficiently.

Mahsul sağlığını etkin bir şekilde yönetmek için apikal lekenin erken tespiti hayati önem taşır.

Yorumlar