Apices ne demek?

"Apices" kelimesi, "apex" kelimesinin çoğul halidir ve "zirveler" veya "tepe noktaları" anlamına gelir.

"Apex" Latince'de "zirve" veya "tepe" anlamına gelir.

"Apices" kelimesi genellikle biyoloji, botanik, matematik ve jeoloji gibi bilimsel alanlarda kullanılır ve özgül anlam taşır, mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan çoklu zirve veya en yüksek noktaları ifade eder.İşte "apices" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apices of the mountains were covered with snow.

Dağların zirveleri karla kaplıydı.


In anatomy, the term 'apices' often refers to the tips or uppermost parts of structures.

Anatomi alanında, 'apices' terimi genellikle yapıların uçları veya en üst kısımlarına atıfta bulunur.


The roots of the teeth are known as the apices in dental terminology.

Diş kökleri, dişçilik terimlerinde 'apices' olarak bilinir.


Botanists study the apices of plants to understand their growth patterns.

Botanikçiler, bitkilerin büyüme modellerini anlamak için onların zirvelerini inceler.


The surgeon carefully avoided the apices of the lung during the procedure.

Cerrah, işlem sırasında akciğerin zirvelerinden dikkatle kaçındı.

Yorumlar