Apiculate ne demek?

"Apiculate" kelimesi, Latince "apiculus" kelimesinden türetilmiştir, bu da küçük bir uç veya tepe anlamına gelir.

Türkçede "uç kısımlı" veya "küçük tepeye sahip" olarak çevrilebilir.

Biyoloji ve botanikte kullanılan bu terim, genellikle yaprakların, meyvelerin veya diğer bitki parçalarının uçlarında küçük bir tepe veya uç bulunması durumunu tanımlar.

"Apiculate" kelimesi mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir bitkinin fiziksel özelliklerini tanımlayan bir terimdir.İşte "apiculate" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The leaves of the plant are distinctly apiculate at the tips.

Bitkinin yaprakları uçlarında belirgin bir şekilde uç kısımlıdır.


Botanists use characteristics such as apiculate endings to identify species.

Botanikçiler, türleri tanımlamak için uç kısımlı bitişler gibi özellikleri kullanır.


An apiculate leaf is not just a descriptive term but can indicate specific genus or species.

Uç kısımlı bir yaprak sadece tanımlayıcı bir terim değildir, belirli bir cins veya türü işaret edebilir.


During the field study, we observed several apiculate fruits which were unique to that region.

Alan çalışması sırasında, o bölgeye özgü birkaç uç kısımlı meyve gözlemledik.


The microscopic examination revealed that the fungal spores were apiculate in shape.

Mikroskopik inceleme, mantar sporlarının şeklinin uç kısımlı olduğunu ortaya koydu.

Yorumlar