Apiculture ne demek?

"Apiculture" kelimesi, Latince "apis" (arı) ve "culture" (kültür, yetiştirme) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve "arıcılık" olarak Türkçeye çevrilebilir

 "Apiculture" arıların bakımı ve yönetimi ile ilgili tüm faaliyetleri ifade eder ve genellikle ticari veya hobi amaçlı bal, balmumu, polen, arı sütü gibi ürünlerin üretimi için arı kolonilerinin bakımını kapsar.

Bu terim mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir tarım uygulamasını tanımlar.İşte "apiculture" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Apiculture is essential for pollination and plays a critical role in agriculture.

Arıcılık, tozlaşma için hayati önem taşır ve tarımda kritik bir rol oynar.


Many farmers take up apiculture to enhance crop yields through increased pollination.

Birçok çiftçi, tozlaşmayı artırarak mahsul verimlerini artırmak için arıcılığa başlar.


The practice of apiculture has been around for thousands of years.

Arıcılık uygulaması binlerce yıldır var.


He attended a workshop to learn modern techniques of apiculture.

Modern arıcılık tekniklerini öğrenmek için bir atölye çalışmasına katıldı.


Apiculture not only provides honey but also contributes to biodiversity.

Arıcılık sadece bal sağlamakla kalmaz, aynı zamanda biyoçeşitliliğe de katkıda bulunur.

Yorumlar