Apiece ne demek?

"Apiece" kelimesi, bir şeyin her bir parçası veya kişi başına düşen miktarı ifade etmek için kullanılır.

Bu kelime doğrudan "her biri" veya "her birine" olarak Türkçeye çevrilebilir.

"Apiece" kelimesi genellikle mecazi bir anlam taşımaz; daha çok eşit bölüşüm veya kişi başına düşen miktarları belirtmek için kullanılır.İşte "apiece" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The tickets cost $50 apiece.

Biletlerin her biri 50 dolara mal oldu.


They each received three apples apiece.

Her biri üçer elma aldı.


The twins had two cookies apiece.

İkizlerin her biri ikişer kurabiye aldı.


At the party, guests were given two drinks apiece.

Partide, misafirlere ikişer içecek verildi.


Each team member contributed two ideas apiece during the brainstorming session.

Beyin fırtınası oturumu sırasında, her takım üyesi ikişer fikir sundu.

Yorumlar