Aping ne demek?

"Aping" kelimesi, "ape" (maymun) kökünden türetilmiş bir fiil olan "to ape" kelimesinin "-ing" eklenmiş halidir. "To ape" kelimesi, birini veya bir şeyi taklit etmek anlamına gelir.

Türkçede "aping" kelimesi, "taklit etme" veya "taklit" olarak çevrilebilir.

Genellikle bir kişinin başka bir kişinin davranışlarını, hareketlerini veya konuşma şeklini taklit ettiğini belirtmek için kullanılır ve bazen olumsuz bir çağrışım taşıyabilir.

"Aping" kelimesi genellikle mecazi anlam taşır; doğrudan bir maymunun taklit yeteneğine atıfta bulunmaz, insanların birbirlerini taklit etme davranışlarını anlatır.İşte "aping" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He was aping the teacher's voice, making everyone laugh.

Öğretmenin sesini taklit ediyordu, herkesi güldürüyordu.


The comedian made a career out of aping famous politicians.

Komedyen, ünlü politikacıları taklit ederek kariyer yaptı.


She accused him of aping her style to gain popularity.

Onu, popülerlik kazanmak için kendi stilini taklit etmekle suçladı.


Young children learn a lot by aping their parents and older siblings.

Küçük çocuklar, ebeveynlerini ve büyük kardeşlerini taklit ederek çok şey öğrenirler.


Stop aping your friends and develop your own personality.

Arkadaşlarını taklit etmeyi bırak ve kendi kişiliğini geliştir.

Yorumlar