Aplenty ne demek?

"Aplenty" kelimesi, "bol miktarda" veya "çok" anlamına gelir ve genellikle bir şeyin bolca mevcut olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Türkçede "bol bol", "pek çok" veya "çok sayıda" gibi ifadelerle eş değerdir.

"Aplenty" kelimesi genellikle mecazi bir anlam taşımaz; bir bolluk veya geniş miktarı doğrudan tanımlar.İşte "aplenty" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


After the harvest, there was food aplenty.

Hasattan sonra bol bol yiyecek vardı.


In the forest, there are dangers aplenty for the unwary traveler.

Ormanda, dikkatsiz gezgin için pek çok tehlike vardır.


The festival offered entertainment aplenty for all ages.

Festival, her yaştan insan için bol bol eğlence sundu.


Opportunities aplenty await those who are willing to work hard.

Çok çalışmaya istekli olanlar için çok sayıda fırsat bekliyor.


The book offers advice aplenty on how to manage your finances.

Kitap, finansınızı nasıl yöneteceğinize dair bol bol tavsiye sunuyor.

Yorumlar