Aplomb ne demek?

"Aplomb" kelimesi, Fransızca kökenli bir kelimedir ve "kendinden eminlik", "soğukkanlılık" veya "rahatlıkla" gibi anlamlar taşır.

Bu kelime, genellikle bir kişinin zor veya stresli durumlar karşısında gösterdiği sakin ve kendine güvenen tavır veya yeteneği tanımlamak için kullanılır.

Türkçede "özgüven", "soğukkanlılık" veya "kendine hakimiyet" olarak ifade edilebilir.

"Aplomb" kelimesi mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir kişinin davranış veya duruşunu tanımlar.İşte "aplomb" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She handled the difficult situation with great aplomb.

Zor durumu büyük bir soğukkanlılıkla ele aldı.


He delivered his speech with aplomb, impressing the audience.

Konuşmasını büyük bir özgüvenle gerçekleştirdi ve izleyicileri etkiledi.


Despite the criticism, she responded with aplomb and didn't lose her composure.

Eleştirilere rağmen, soğukkanlılıkla cevap verdi ve sakinliğini kaybetmedi.


The actor’s aplomb on stage is admired by many.

Aktörün sahnedeki soğukkanlılığı birçok kişi tarafından takdir edilir.


It takes aplomb to face such challenges without faltering.

Bu tür zorluklar karşısında sendelemeden durabilmek büyük özgüven gerektirir.

Yorumlar