Apnoea ne demek?

"Apnoea" kelimesi, "apnea" ile aynı anlama gelir ve genellikle İngiliz İngilizcesi yazımıdır.

Yunanca "a-" (yokluk veya eksiklik) ve "pnoia" (nefes) kelimelerinden türetilmiştir, "nefes kesilmesi" veya "nefes durması" anlamına gelir.

Türkçede "apne" olarak çevrilebilir.

Bu terim, kişinin nefes almayı geçici olarak durdurduğu durumları ifade eder, genellikle uyku apnesi olarak bilinen tıbbi bir durumla ilişkilendirilir.

"Apnoea" terimi mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan tıbbi bir durumu tanımlar.İşte "apnoea" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Obstructive sleep apnoea is a condition where the airway becomes blocked during sleep.

Obstrüktif uyku apnesi, uyku sırasında hava yolunun tıkanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur.


Patients with central sleep apnoea do not attempt to breathe during apnoea episodes.

Merkezi uyku apnesi olan hastalar, apne atakları sırasında nefes almaya çalışmazlar.


The treatment for sleep apnoea may involve lifestyle changes and the use of breathing devices.

Uyku apnesi tedavisi, yaşam tarzı değişikliklerini ve nefes alma cihazlarının kullanımını içerebilir.


She was diagnosed with severe sleep apnoea and advised to avoid sleeping on her back.

Şiddetli uyku apnesi teşhisi kondu ve sırtüstü yatmaktan kaçınması tavsiye edildi.


Continuous positive airway pressure (CPAP) is often prescribed for individuals with sleep apnoea.

Sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP), uyku apnesi olan bireyler için sıklıkla reçete edilir.

Yorumlar