Apoapsis ne demek?

"Apoapsis" kelimesi, "apo-" (uzak) ve "apsis" (yörünge) kelimelerinden türetilmiştir ve bir gök cisminin yörüngesindeki bir diğer gök cismine en uzak noktasını ifade eder.

Türkçede "apoapsis" ya da "yörünge dış merkezliği" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle uzay bilimleri ve astronomi alanında kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan yörünge dinamiklerini tanımlar.İşte "apoapsis" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The spacecraft will reach its apoapsis 300,000 kilometers from Earth.

Uzay aracı, Dünya'dan 300.000 kilometre uzakta apoapsisine ulaşacak.


Astronomers calculated the moon's apoapsis to understand its orbital patterns better.

Astronomlar, ayın yörünge desenlerini daha iyi anlamak için ayın apoapsisini hesapladı.


Adjusting the apoapsis of a satellite can help optimize its coverage area.

Bir uyduyun apoapsisini ayarlamak, kapsama alanını optimize etmeye yardımcı olabilir.


During its mission, the probe will travel to the apoapsis of its orbit around Mars.

Görevi sırasında, sonda Mars yörüngesindeki apoapsisine seyahat edecek.


The difference between a spacecraft's apoapsis and periapsis determines the eccentricity of its orbit.

Bir uzay aracının apoapsis ve periapsis arasındaki fark, yörüngesinin eksantrikliğini belirler.

Yorumlar