Apocalypse ne demek?

"Apocalypse" kelimesi, Yunanca "apokalypsis" kelimesinden gelir ve "açığa çıkarma" veya "ifşa etme" anlamına gelir.

Ancak günümüzde genellikle büyük yıkımı veya dünya sonunu, özellikle büyük felaketlerle bağlantılı olarak anlatan bir senaryoyu ifade etmek için kullanılır.

Türkçede "kıyamet" olarak çevrilebilir.

Mecazi olarak, büyük değişimler veya sonuçlarla dolu dramatik olayları tanımlamak için kullanılır.İşte "apocalypse" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Many films have depicted various scenarios of what an apocalypse might look like.

Birçok film, bir kıyametin nasıl görünebileceğine dair çeşitli senaryoları tasvir etmiştir.


People once believed that the apocalypse would occur at the turn of the millennium.

İnsanlar bir zamanlar kıyametin milenyumun dönüşünde gerçekleşeceğine inanırdı.


Environmentalists warn that ignoring climate change could lead to an ecological apocalypse.

Çevreciler, iklim değişikliğini görmezden gelmenin ekolojik bir kıyamete yol açabileceği konusunda uyarıyorlar.


The book describes an apocalypse resulting from a global pandemic.

Kitap, küresel bir salgından kaynaklanan bir kıyameti anlatıyor.


Surviving an apocalypse requires more than just stockpiling resources; it requires adaptability and resilience.

Bir kıyametten kurtulmak, sadece kaynak biriktirmekten fazlasını gerektirir; uyum sağlama ve direnç gerektirir.

Yorumlar