Apocalyptic ne demek?

"Apocalyptic" kelimesi, "apocalypse" (kıyamet) kelimesinden türetilmiştir ve "kıyametle ilgili" veya "yıkıcı, sonu getiren" anlamına gelir.

Türkçede "kıyamet sonrası" veya "apokaliptik" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat genellikle büyük yıkımı ve felaket senaryolarını ifade eder ve film, edebiyat ve sanatta popüler bir tema olan kıyamet sonrası dünyayı betimlemek için kullanılır.

Mecazi olarak, son derece olumsuz veya yıkıcı değişimleri tanımlamak için de kullanılabilir.İşte "apocalyptic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The movie featured an apocalyptic scenario where the Earth was uninhabitable.

Filmde, Dünya'nın yaşanılamaz olduğu apokaliptik bir senaryo yer aldı.


Environmentalists often use apocalyptic warnings to emphasize the dangers of global warming.

Çevreciler sıklıkla küresel ısınmanın tehlikelerini vurgulamak için apokaliptik uyarılarda bulunurlar.


The sky had an apocalyptic glow due to the wildfires.

Orman yangınları nedeniyle gökyüzü apokaliptik bir ışıkla parlıyordu.


He described the economic collapse with apocalyptic imagery.

Ekonomik çöküşü apokaliptik imgelerle anlattı.


Her novel paints an apocalyptic vision of the future where technology controls everything.

Romanı, teknolojinin her şeyi kontrol ettiği geleceğin apokaliptik bir vizyonunu resmediyor.

Yorumlar