Apocryphal ne demek?

"Apocryphal" kelimesi, Yunanca "apokryphos" kelimesinden türetilmiştir ve "gizli" veya "saklı" anlamına gelir.

Türkçede "kuşkulu", "şüpheli" veya "gerçek dışı" olarak çevrilebilir.

Bu kelime genellikle doğruluğu kanıtlanmamış, ancak yaygın olarak bilinen hikayeleri veya iddiaları ifade etmek için kullanılır. Özellikle, tarihsel ya da popüler anlatılarda sıkça başvurulan ancak gerçekliği belirsiz olan hikayeler için kullanılır.İşte "apocryphal" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The story of his success is apocryphal and has been exaggerated over the years.

Onun başarı hikayesi kuşkulu ve yıllar içinde abartılmıştır.


Many quotes attributed to famous people are actually apocryphal.

Ünlü kişilere atfedilen pek çok alıntı aslında gerçek dışıdır.


He enjoys telling apocryphal tales from the history of the city.

Şehrin tarihinden şüpheli hikayeler anlatmaktan hoşlanır.


Her autobiography contains several apocryphal stories that no one can verify.

Onun otobiyografisi, kimse tarafından doğrulanamayan birkaç kuşkulu hikaye içerir.


It's difficult to distinguish the factual events from the apocryphal ones in his narrative.

Anlatısında gerçek olayları şüpheli olaylardan ayırt etmek zordur.

Yorumlar