Apogee ne demek?

"Apogee" kelimesi, Yunanca "apo" (uzak) ve "ge" (yer, yeryüzü) kelimelerinden türetilmiş olup, bir cismin Dünya çevresindeki yörüngesinde Dünya'ya olan en uzak noktayı ifade eder.

Türkçede "apogee" doğrudan "uzak nokta" veya daha teknik bir terim olarak "apojee" olarak çevrilebilir.

Astronomi ve uzay bilimlerinde sıklıkla kullanılan bu terim, mecazi anlamda bir kişinin veya projenin zirve noktası, yani en başarılı veya en yüksek noktasını ifade etmek için de kullanılabilir.İşte "apogee" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The satellite reached its apogee, the farthest point from the Earth, three days after launch.

Uydu, fırlatılışından üç gün sonra, Dünya'dan en uzak nokta olan apogeesine ulaştı.


His career hit its apogee in the 1980s, when he was most influential.

Kariyeri, en etkili olduğu 1980'lerde zirve noktasına ulaştı.


The mission's success was at its apogee when the spacecraft successfully landed on the moon.

Görevin başarısı, uzay aracı Ay'a başarıyla indiğinde zirve noktasındaydı.


Interest rates are expected to reach their apogee this year before gradually declining.

Faiz oranlarının bu yıl zirve yapması ve ardından yavaş yavaş azalması bekleniyor.


The festival's apogee came with the performance of a world-renowned musician.

Festivalin zirve noktası, dünya çapında tanınan bir müzisyenin performansıyla geldi.

Yorumlar