Apolar ne demek?

"Apolar" kelimesi, "a-" (olmama durumu veya yokluk) ve "polar" (kutuplarla ilgili veya kutupsal) kelimelerinden türetilmiştir.

Biyokimyada ve kimyada, "apolar" terimi, elektrik yüklerinin simetrik dağılımına sahip olmayan ve bu nedenle az veya hiç elektriksel kutuplaşma göstermeyen molekülleri tanımlamak için kullanılır.

Türkçede "apolar" olarak da geçer ve genellikle "kutupsuz" veya "polarsız" anlamında kullanılır.

"Apolar" kelimesi, genellikle kimyasal bileşiklerin özelliklerini tanımlarken kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz.İşte "apolar" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Apolar solvents are often used to dissolve nonpolar substances like fats and oils.

Apolar çözücüler genellikle yağlar ve yağlar gibi kutupsuz maddeleri çözmek için kullanılır.


The apolar nature of the molecule makes it hydrophobic, repelling water.

Molekülün apolar yapısı onu hidrofobik yapar, suyu iteler.


Lipids are apolar molecules that are essential components of cell membranes.

Lipitler, hücre zarlarının temel bileşenleri olan apolar moleküllerdir.


To separate polar from apolar compounds, different extraction techniques are used.

Kutuplu ve kutupsuz bileşikleri ayırmak için farklı ekstraksiyon teknikleri kullanılır.


The interaction between apolar substances is mainly due to Van der Waals forces.

Apolar maddeler arasındaki etkileşim, çoğunlukla Van der Waals kuvvetleri nedeniyle olur.

Yorumlar