Apolitical ne demek?

"Apolitical" kelimesi, "a-" (olmama durumu veya yokluk) ve "political" (siyasi) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçede "siyaset dışı" veya "siyasi olmayan" olarak çevrilebilir.

Bu terim, siyasetle ilgilenmeyen, siyasi görüş veya eğilim taşımayan kişi veya durumları ifade etmek için kullanılır.

"Apolitical" kelimesi genellikle siyasetten uzak duruşu tanımlar ve mecazi bir anlam taşımaz.İşte "apolitical" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She describes herself as apolitical, having no interest in political debates or activities.

Kendini siyasi olmayan biri olarak tanımlar, siyasi tartışma veya aktivitelere ilgisi yoktur.


The organization strives to remain apolitical to focus solely on humanitarian aid.

Organizasyon, yalnızca insani yardıma odaklanmak için siyaset dışı kalmaya çalışır.


During the meeting, they agreed to keep the discussion apolitical to avoid conflicts.

Toplantı sırasında, çatışmaları önlemek için tartışmanın siyasi olmayan bir zeminde kalmasına karar verdiler.


It's challenging to remain apolitical in times of political turmoil.

Siyasi çalkantılar sırasında siyaset dışı kalmak zor olabilir.


The charity is an apolitical entity, which helps it receive support from a broader audience.

Yardım kuruluşu siyasi olmayan bir yapıya sahip olup bu da onun daha geniş bir kitleden destek almasına yardımcı olur.

Yorumlar