Apoliticism ne demek?

"Apoliticism" kelimesi, "a-" (olmama durumu veya yokluk) ve "politics" (siyaset) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve "siyasetten uzak durma" veya "siyasi ilgisizlik" anlamına gelir.

Türkçede "siyasetten uzaklık" veya "siyaset dışılık" olarak çevrilebilir.

Bu terim, siyasi meselelere karşı ilgisizlik veya tarafsızlık gösteren kişilerin durumunu veya tavırını ifade eder.

"Apoliticism" genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bireylerin veya grupların siyasi aktivitelerden veya ideolojilerden bilinçli olarak uzak durma eğilimlerini tanımlar.İşte "apoliticism" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


His apoliticism made him indifferent to the outcomes of elections.

Onun siyasetten uzaklığı, seçim sonuçlarına karşı ilgisiz olmasına neden oldu.


Apoliticism can sometimes be seen as a refusal to engage with societal issues.

Siyasetten uzaklık bazen toplumsal meselelerle ilgilenmeme olarak görülebilir.


In an era of heightened political activity, her apoliticism stands out as unusual.

Yoğun siyasi aktivite döneminde, onun siyasetten uzaklığı alışılmadık olarak öne çıkar.


The group promotes apoliticism as a way to maintain neutrality and focus on other priorities.

Grup, tarafsızlığı korumak ve diğer önceliklere odaklanmak için siyasetten uzaklığı teşvik eder.


Apoliticism is often criticized for allowing societal problems to persist without challenge.

Siyasetten uzaklık, toplumsal sorunların meydan okunmadan devam etmesine izin verdiği için sıklıkla eleştirilir.

Yorumlar