Apollo ne demek?

"Apollo" Yunan mitolojisinde güneş, müzik, şiir, kehanet, tıp ve okçuluk tanrısıdır.

İsmi doğrudan "Apollo" olarak Türkçeye geçmiştir.

Mecazi anlamda, "Apollo" güzellik, sanat ve mükemmellikle ilişkilendirilir. Aynı zamanda NASA'nın Ay'a insan gönderdiği Apollo uzay programına da adını vermiştir, bu nedenle keşif ve yenilik ile de bağlantılıdır.İşte "Apollo" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Apollo was revered as the god of music and arts in ancient Greece.

Apollo, antik Yunanistan'da müzik ve sanatların tanrısı olarak saygı görürdü.


The Apollo program successfully landed the first humans on the Moon.

Apollo programı, Ay'a ilk insanları başarıyla indirdi.


Statues of Apollo often depict him as a youthful and handsome figure.

Apollo'nun heykelleri onu genellikle genç ve yakışıklı bir figür olarak tasvir eder.


Apollo's oracle at Delphi was a major site for prophecy in the ancient world.

Apollo'nun Delphi'deki kahini, antik dünyada önemli bir kehanet merkeziydi.


Many poets and artists have drawn inspiration from the myth of Apollo.

Birçok şair ve sanatçı, Apollo mitinden ilham almıştır.

Yorumlar