Apologist ne demek?

"Apologist" kelimesi, "apology" (özür, savunma) kelimesinden türetilmiştir ve genellikle bir inanç, doktrin veya teoriyi savunan, onun için argümanlar üreten ve eleştirilere cevap veren kişiyi ifade eder.

Türkçede "savunucu" veya "müdafaa eden kişi" olarak çevrilebilir.

"Apologist" terimi, genellikle kişinin desteklediği görüşleri veya politikaları savunma biçimini vurgulamak için kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir kişinin belirli bir konuyu savunma eylemini tanımlar.İşte "apologist" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He is a well-known apologist for free-market policies.

O, serbest piyasa politikalarının bilinen bir savunucusudur.


The author has been described as an apologist for the current administration.

Yazar, mevcut yönetimin bir müdafaa edeni olarak tanımlanmıştır.


As an apologist for the vegan lifestyle, she writes extensively on its benefits.

Vegan yaşam tarzının bir savunucusu olarak, faydaları hakkında geniş çapta yazılar yazmaktadır.


Critics often dismiss his arguments as those of an apologist rather than an objective analyst.

Eleştirmenler genellikle onun argümanlarını objektif bir analistten ziyade bir savunucunun argümanları olarak görmezden gelir.


She acted as an apologist for the movement, speaking at events and writing articles.

Hareketin bir savunucusu olarak hareket etti, etkinliklerde konuşma yaptı ve makaleler yazdı.

Yorumlar