Apologize ne demek?

"Apologize" kelimesi, "apology" (özür) kelimesinden türetilmiştir ve "özür dilemek" anlamına gelir.

Türkçede doğrudan "özür dilemek" olarak çevrilebilir.

Bu fiil, yapılan bir hata veya yanlışlık için pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve bunu karşı tarafa bildirmek amacıyla kullanılır. "Apologize" kelimesi mecazi bir anlam taşımaz; genellikle doğrudan bir hata veya kusur için özür dileme eylemini tanımlar.İşte "apologize" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


I apologize for arriving late to the meeting.

Toplantıya geç kaldığım için özür dilerim.


He apologized for the misunderstanding that caused the conflict.

Çatışmaya neden olan yanlış anlaşılmadan dolayı özür diledi.


The company apologized to customers for the inconvenience caused by the outage.

Şirket, kesintiden kaynaklanan rahatsızlık için müşterilerden özür diledi.


She needs to apologize for her rude behavior.

Kaba davranışı için özür dilemelidir.


We apologize for any errors in the report and will correct them immediately.

Raporun herhangi bir hatasından dolayı özür dileriz ve bunları hemen düzelteceğiz.

Yorumlar