Apologizing ne demek?

"Apologizing" kelimesi, "apologize" (özür dilemek) fiilinin "-ing" eklenmiş hali olup, "özür diliyor" anlamına gelir.

Türkçede "özür diliyor" veya "özür dileme" şeklinde çevrilebilir.

Bu kelime, bir kişinin şu anda veya süregelen bir şekilde özür dilediğini ifade eder ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir özür dileme eylemini tanımlar.İşte "apologizing" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He spent the whole evening apologizing for his behavior at the party.

Tüm akşamı partideki davranışı için özür dileyerek geçirdi.


Apologizing is important, but changing your behavior is even more crucial.

Özür dilemek önemlidir, ancak davranışlarınızı değiştirmek daha da önemlidir.


She was apologizing to her neighbor for the loud music last night.

Dün geceki yüksek müzik için komşusundan özür diliyordu.


Despite apologizing multiple times, he felt that they were still upset with him.

Birkaç kez özür dilemesine rağmen, onların hala kendisine kızgın olduğunu hissetti.


Apologizing sincerely is the first step towards making amends.

Samimi bir şekilde özür dilemek, telafi etmeye doğru atılan ilk adımdır.

Yorumlar