Apology ne demek?

"Apology" kelimesi, Yunanca "apologia" kelimesinden türetilmiştir ve "savunma" veya "açıklama" anlamına gelir. Ancak modern kullanımda, "özür" anlamında kullanılır ve bir hata veya yanlışlık için pişmanlık ifade eden bir beyanı ifade eder.

Türkçede "özür" olarak çevrilebilir. "Apology" kelimesi genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir özür ifadesini tanımlar.İşte "apology" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


I owe you an apology for my behavior last night.

Dün geceki davranışım için sana bir özür borçluyum.


He wrote a formal apology to the client for the misunderstanding.

Yanlış anlaşılmadan dolayı müşteriye resmi bir özür yazısı yazdı.


The company issued an apology after the data breach was discovered.

Veri ihlali keşfedildikten sonra şirket bir özür açıklaması yayınladı.


She accepted his apology and they agreed to move forward.

Özrünü kabul etti ve ileriye doğru adım atmaya karar verdiler.


An apology is expected when someone makes a mistake that affects others.

Birisi başkalarını etkileyen bir hata yaptığında bir özür beklenir.

Yorumlar