Apomixis ne demek?

"Apomixis" kelimesi, Yunanca "apo-" (uzak, ayrı) ve "mixis" (karışma, birleşme) kelimelerinden türetilmiştir ve "cinsel üreme olmadan tohum oluşturma" anlamına gelir.

Türkçede "apomiksis" olarak geçer ve genellikle bitkilerde görülen, döllenme olmaksızın tohumdan yeni bireylerin oluştuğu bir üreme şeklini ifade eder

Bu terim, mecazi bir anlam taşımaz; botanikte spesifik bir üreme şeklini tanımlar.İşte "apomixis" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Apomixis allows some plant species to reproduce without fertilization.

Apomiksis, bazı bitki türlerinin döllenme olmadan üremesine olanak tanır.


Scientists are studying apomixis in hopes of applying it to agricultural crops.

Bilim insanları, apomiksisi tarım ürünlerine uygulama umuduyla inceliyorlar.


Apomixis can lead to uniform offspring, as there is no genetic variation introduced through sexual reproduction.

Apomiksis, cinsel üreme yoluyla genetik çeşitlilik girmediği için uniform yavruya yol açabilir.


The occurrence of apomixis in certain grasses complicates their genetic study.

Belirli çimlerdeki apomiksis oluşumu, genetik çalışmalarını karmaşıklaştırır.


Understanding how apomixis works could revolutionize plant breeding techniques.

Apomiksisin nasıl çalıştığını anlamak, bitki yetiştirme tekniklerinde devrim yaratabilir.

Yorumlar