Aponeuroses ne demek?

"Aponeuroses" kelimesi, "aponeurosis" kelimesinin çoğul halidir ve genellikle "aponevroz" olarak Türkçeye çevrilebilir.

"Aponevroz", kasların üzerini kaplayan ve kas liflerini birbirine veya kemiklere bağlayan geniş, düz bir bağ dokusu yapısını ifade eder.

Bu terim, mecazi bir anlam taşımaz ve doğrudan anatomiyle ilgili bir terimi tanımlar.İşte "aponeuroses" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The aponeuroses serve as attachment sites for muscles and distribute forces applied to the muscles.

Aponevrozlar, kaslara güç dağılımını sağlamak ve kasların bağlanma yerleri olarak görev yapar.


Injury to the aponeuroses can lead to significant pain and reduced mobility.

Aponevroz yaralanmaları, önemli derecede ağrıya ve hareket kabiliyetinde azalmaya yol açabilir.


Surgeons must be careful not to damage the aponeuroses during operations.

Cerrahlar, operasyonlar sırasında aponevrozları zarar vermemeye dikkat etmelidir.


Physical therapists often target the aponeuroses in their treatments to relieve muscle tightness.

Fizyoterapistler, kas gerginliğini hafifletmek için tedavilerinde sıklıkla aponevrozları hedef alırlar.


Studies on aponeuroses help understand how connective tissues contribute to muscular mechanics.

Aponevrozlar üzerine yapılan çalışmalar, bağ dokularının kas mekaniğine nasıl katkıda bulunduğunu anlamaya yardımcı olur.

Yorumlar