Aponeurosis ne demek?

"Aponeurosis" kelimesi, Latince kökenlidir ve genellikle kasları birbirine veya kemiklere bağlayan geniş, düz, parlak bağ dokusu yapısını ifade eder.

Türkçede "aponevroz" olarak çevrilebilir.

Aponevrozlar, kasların üzerini kaplayarak, kasların hareket ettiğinde güçlerini daha geniş bir alana yaymalarına yardımcı olur.

Bu terim, genellikle anatomik bir yapıyı tanımlamak için kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz.İşte "aponeurosis" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The abdominal aponeurosis plays a crucial role in the stability of the core muscles.

Karın aponevrozu, çekirdek kaslarının stabilitesinde kritik bir rol oynar.


Injury to the palmar aponeurosis can result in restricted hand movement.

Avuç içi aponevrozunun yaralanması, el hareketlerinin kısıtlanmasına neden olabilir.


The surgeon carefully cut through the aponeurosis to reach the muscle underneath.

Cerrah, altındaki kaslara ulaşmak için dikkatlice aponevrozu kesti.


Treatment may involve stretching exercises to relax the tense aponeurosis.

Tedavi, gergin aponevrozu gevşetmek için germe egzersizlerini içerebilir.


The aponeurosis connects muscles to the bones, transmitting the force generated by muscle contraction.

Aponevroz, kasları kemiklere bağlar ve kas kasılmasıyla oluşan gücü iletmektedir.

Yorumlar