Apophysis ne demek?

"Apophysis" kelimesi, Yunanca "apo" (uzak) ve "physis" (doğa, büyüme) kelimelerinden türetilmiştir ve "bir kemikten dışarı doğru büyüyen bir çıkıntı" anlamına gelir.

Bu terim, özellikle anatomide, bir kemiğin normal yapısından uzanan çıkıntıları tanımlamak için kullanılır.

Türkçede "apofiz" olarak çevrilebilir ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan anatomik bir yapıyı tanımlar.İşte "apophysis" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apophysis of the vertebra serves as an attachment point for muscles and ligaments.

Omurga apofizi, kaslar ve bağların bağlanma noktası olarak hizmet verir.


Injury to the apophysis during adolescence can lead to long-term problems due to the growth plate location.

Ergenlik döneminde apofize zarar verilmesi, büyüme plağı yerleşimi nedeniyle uzun vadeli sorunlara yol açabilir.


Radiologists can sometimes confuse an apophysis with a bone fracture in X-ray images.

Radyologlar bazen X-ray görüntülerinde bir apofizi kemik kırığı ile karıştırabilir.


The calcaneal apophysis is commonly known as the growth plate in the heel bone.

Kalkaneal apofiz, genellikle topuk kemiğindeki büyüme plağı olarak bilinir.

Apophysis injuries are common in sports that require a lot of jumping and running.

Çok fazla zıplama ve koşma gerektiren sporlarda apofiz yaralanmaları yaygındır.

Yorumlar