Apoplectic ne demek?

"Apoplektik" kelimesi, "apoplexy" (apopleksi) kelimesinden türetilmiş olup, tıpta genellikle ani felç veya inme anlamına gelen bir durumu ifade eder. Ancak, daha geniş ve mecazi kullanımda, şiddetli öfke veya heyecan durumunu ifade etmek için kullanılır.

Türkçede bu durum için "apoplektik" veya "çok öfkeli", "sinirden deliye dönmüş" şeklinde çevrilebilir. Mecazi anlamda, kişinin kontrolünü kaybetmiş bir öfke veya heyecan durumunu tanımlar.İşte "apoplectic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He was apoplectic with rage when he found out about the betrayal.

İhaneti öğrendiğinde öfkeden deliye dönmüştü.


The manager became apoplectic when he saw the financial losses caused by the error.

Müdür, hatanın neden olduğu finansal kayıpları gördüğünde sinirden köpürdü.


Her apoplectic reaction to the news was unexpected.

Habere olan apoplektik tepkisi beklenmedikti.


The audience was left in shock by his apoplectic outburst during the speech.

İzleyiciler, konuşma sırasında onun sinir krizi geçirmesiyle şoke oldu.


I tried to calm him down as he was almost apoplectic with frustration.

Sinirden neredeyse deliye dönmüşken onu sakinleştirmeye çalıştım.

Yorumlar