Apoplexy ne demek?

"Apoplexy" kelimesi, Yunanca "apoplexia" kelimesinden gelir, "apo-" (uzak) ve "plexia" (vuruş) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve tıbbi bir terim olarak "ani felç" veya "inme" anlamına gelir.

Türkçede genellikle "apopleksi" olarak çevrilebilir.

Mecazi anlamda, şiddetli öfke veya şaşkınlık durumunu ifade etmek için de kullanılabilir, bu durumda kişinin kontrolünü kaybedecek kadar duygusal bir patlama yaşadığı anlamına gelir.İşte "apoplexy" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The sudden news of the financial scandal sent him into an apoplexy.

Finansal skandalın ani haberi onu apopleksiye sürükledi.


Historically, apoplexy was a common cause of sudden death.

Tarihsel olarak, apopleksi ani ölümün yaygın bir nedeniydi.


He was so angry that he seemed on the verge of apoplexy.

O kadar öfkeliydi ki apopleksi geçirecek gibi görünüyordu.


Medical professionals need to act swiftly when a patient shows signs of apoplexy.

Tıp profesyonelleri, bir hastada apopleksi belirtileri gösterdiğinde hızlı hareket etmelidir.


Apoplexy can also be used metaphorically to describe extreme anger or astonishment.

Apopleksi, aşırı öfke veya şaşkınlığı tanımlamak için mecazi olarak da kullanılabilir.

Yorumlar