Apoptosis ne demek?

"Apoptosis" kelimesi, Yunanca "apo" (uzak) ve "ptosis" (düşme) kelimelerinden türetilmiştir ve "programlanmış hücre ölümü" anlamına gelir.

Türkçede "apoptozis" veya daha yaygın olarak "apoptoz" olarak çevrilebilir.

Bu terim, biyoloji ve tıp alanında, hücrelerin düzenli ve kontrollü bir şekilde ölmesini ifade eder, ki bu süreç hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı gelişimin devamı için esastır.

Apoptoz, vücuttaki hasarlı veya istenmeyen hücrelerin temizlenmesinde önemli bir rol oynar. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan biyolojik bir süreci tanımlar.İşte "apoptosis" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Cancer cells often avoid apoptosis, which allows them to grow uncontrollably.

Kanser hücreleri sıklıkla apoptozi önler, bu da onların kontrolsüz bir şekilde büyümesine izin verir.


Apoptosis is a crucial mechanism in maintaining tissue health and balance.

Apoptoz, doku sağlığını ve dengesini korumada hayati bir mekanizmadır.


Researchers are studying drugs that can induce apoptosis in cancer cells.

Araştırmacılar, kanser hücrelerinde apoptozi tetikleyebilen ilaçları inceliyorlar.


Viruses can disrupt the apoptosis process, leading to diseases.

Virüsler, apoptoz sürecini bozabilir ve hastalıklara neden olabilir.


Understanding apoptosis is important for developing treatments for many diseases.

Apoptozu anlamak, birçok hastalık için tedavi geliştirmek açısından önemlidir.

Yorumlar