Apostasy ne demek?

"Apostasy" kelimesi, Yunanca "apostasia" kelimesinden türetilmiştir ve "bir din, inanç veya ilkeye olan sadakatin terk edilmesi" anlamına gelir.

Türkçede "dinden dönme" veya "inançtan sapma" olarak çevrilebilir.

Terim, genellikle bir kişinin daha önce bağlı olduğu bir dini veya ideolojik inancı terk etmesini ifade eder. "Apostasy" kelimesi mecazi olarak da kullanılabilir; kişinin daha önce benimsediği herhangi bir inanç, ilke veya değer sisteminden ciddi bir ayrılma anlamına gelebilir.İşte "apostasy" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


His apostasy from the party's core principles caused a stir among his peers.

Partinin temel ilkelerinden olan dinden dönmesi, arkadaşları arasında bir kargaşa yarattı.


The church treats apostasy as a grave sin that requires serious penance.

Kilise, dinden dönmeyi ciddi bir tövbe gerektiren ağır bir günah olarak ele alır.During the Inquisition, apostasy was punished by death or severe imprisonment.

Engizisyon sırasında, dinden dönme ölüm veya ağır hapis cezası ile cezalandırıldı.


Her apostasy from traditional beliefs shocked her conservative family.

Geleneksel inançlardan dönmesi, muhafazakar ailesini şoke etti.


Political apostasy is not uncommon in times of turmoil, as leaders may change their allegiances.

Karışıklık zamanlarında siyasi inançtan dönme alışılmadık bir durum değildir, çünkü liderler ittifaklarını değiştirebilir.

Yorumlar