Apostate ne demek?

"Apostate" kelimesi, "apostasy" (dinden dönme) kelimesinden türetilmiştir ve "dinden dönmüş kişi" veya "inançtan sapmış kişi" anlamına gelir.

Türkçede "dinden dönen" veya "mürted" olarak çevrilebilir.

Terim genellikle bir kişinin daha önce bağlı olduğu bir dini veya ideolojik inancı terk ettiğini ifade eder. "Apostate" kelimesi, mecazi anlam taşımaz; doğrudan bir kişinin inanç sisteminden ayrılmasını tanımlar.İşte "apostate" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He was labeled an apostate by his community after converting to another religion.

Başka bir dine geçtikten sonra toplumu tarafından dinden dönen olarak etiketlendi.


The historical figure is often considered an apostate for his rejection of the church's teachings.

Tarihi figür, kilisenin öğretilerini reddettiği için sıklıkla dinden dönen olarak kabul edilir.


As an apostate, she faced considerable hostility from her former religious group.

Dinden dönen biri olarak, eski dini grubundan önemli bir düşmanlıkla karşılaştı.


The novel's protagonist struggles with his identity as an apostate in a devout society.

Romanın baş kahramanı, dindar bir toplumda dinden dönmüş biri olarak kimliğiyle mücadele ediyor.


Discussing the concept of an apostate can be sensitive in cultures where religious belief is strong.

Dini inancın güçlü olduğu kültürlerde, dinden dönmüş bir kişinin konseptini tartışmak hassas olabilir.

Yorumlar