Apostille ne demek?

"Apostille" kelimesi, Fransızca "apostille" kelimesinden gelmektedir ve bir belgenin başka bir ülkede resmi olarak kabul edilmesi için gereken resmi onay veya sertifikasyon işlemine verilen isimdir.

Türkçede genellikle "Apostil" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle uluslararası hukukta kullanılır ve belgelerin yabancı ülkelerde yasal olarak kullanılabilir olmasını sağlamak amacıyla düzenlenir.

"Apostille" kelimesi mecazi bir anlam taşımaz; belirli bir hukuki prosedürü tanımlar.İşte "apostille" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


You need an apostille for your diploma if you plan to work abroad.

Yurt dışında çalışmayı planlıyorsanız, diplomamız için apostil gerekir.


The document was sent for apostille certification to be valid in the foreign country.

Belge, yabancı ülkede geçerli olması için apostil sertifikasyonu için gönderildi.


Getting an apostille can be a lengthy process, depending on the country.

Apostil almak, ülkeye bağlı olarak uzun bir süreç olabilir.


She contacted the consulate to understand how to obtain an apostille for her marriage certificate.

Evlilik sertifikası için nasıl apostil alınacağını anlamak için konsolosluğa başvurdu.


The legal requirement of an apostille is dictated by the Hague Convention of 1961.

Apostilin hukuki gerekliliği, 1961 Lahey Sözleşmesi tarafından belirlenmiştir.

Yorumlar