Apostle ne demek?

"Apostle" kelimesi, Yunanca "apostolos" kelimesinden gelir ve "gönderilen kişi" anlamına gelir.

Türkçede "havari" olarak çevrilebilir.

Hristiyanlık bağlamında, bu terim özellikle İsa tarafından görevlendirilen ve İncil'i yaymak için gönderilen on iki özgün elçiyi ifade eder. Genel kullanımda ise, herhangi bir dini hareketin ya da fikrin yayılmasında önemli rol oynamış kişi anlamında kullanılabilir.

Mecazi olarak, bir fikir veya hareketin güçlü bir destekçisi veya savunucusu anlamında kullanılabilir.İşte "apostle" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Paul is known as the Apostle to the Gentiles because he focused on spreading Christianity outside of the Jewish community.

Pavlus, Hristiyanlığı Yahudi topluluğunun dışına yayma konusuna odaklandığı için Gentillere elçi olarak bilinir.


The apostles traveled extensively to preach the teachings of Jesus.

Havari'ler, İsa'nın öğretilerini yaymak için geniş bir şekilde seyahat ettiler.


She has been described as a modern-day apostle for her efforts to promote peace.

Barışı teşvik etme çabaları nedeniyle günümüzün bir havarisi olarak tanımlandı.


The church celebrates the feast day of the Apostles to honor their contributions to the faith.

Kilise, inanca olan katkılarını onurlandırmak için Havari'lerin bayram gününü kutlar.


As an apostle of free market economics, he argued vigorously against government intervention.

Serbest piyasa ekonomisinin bir havarisi olarak, hükümet müdahalesine şiddetle karşı çıktı.

Yorumlar