Apostolate ne demek?

"Apostolate" kelimesi, "apostle" (havari) kelimesinden türetilmiştir ve genellikle bir havarinin ya da onun takipçilerinin yürüttüğü dini görev veya misyonu ifade eder.

Bu terim, Türkçede "havari görevi" veya "dini misyon" olarak çevrilebilir.

"Apostolate" terimi, bir kişi veya grup tarafından yürütülen dini yayma çabalarını tanımlar ve genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan dini bir görevi veya hizmeti belirtir.İşte "apostolate" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The nun devoted her life to the apostolate of helping the poor.

Rahibe, hayatını yoksullara yardım etme havari görevine adadı.


His apostolate has been primarily focused on youth education within the community.

Onun havari görevi, öncelikle topluluk içinde gençlerin eğitimine odaklanmıştır.


The organization's apostolate includes spreading awareness about health and wellness.

Organizasyonun dini misyonu, sağlık ve wellness hakkında farkındalık yaymayı içerir.


She was recognized for her apostolate work in the missionary schools abroad.

Yurtdışındaki misyoner okullarında yaptığı havari görevi çalışmasıyla tanındı.


They established a new apostolate to address the needs of the homeless.

Evsizlerin ihtiyaçlarını ele almak için yeni bir dini misyon kuruldu.

Yorumlar