Apostolic ne demek?

"Apostolic" kelimesi, "apostle" (havari) kelimesinden türetilmiştir ve "havarilere özgü" veya "havarilerle ilgili" anlamına gelir.

Türkçede "havarisel" veya "havarilere ait" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle Hıristiyanlık bağlamında kullanılır ve İsa'nın orijinal havarileri veya onların öğretileri ve gelenekleriyle doğrudan bağlantılı olan dini liderler veya hareketler için kullanılır.

"Apostolic" kelimesi, genellikle bir dini mirasın veya otoritenin devamlılığını ifade eder ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir tarihi veya dini bağlamı tanımlar.İşte "apostolic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The church claims an apostolic succession that traces back to the earliest disciples.

Kilise, en eski havarilere kadar uzanan bir havarisel zincir olduğunu iddia ediyor.


Apostolic teachings have been preserved through the generations in many Christian denominations.

Havarisel öğretiler, birçok Hıristiyan mezhebinde kuşaklar boyu korunmuştur.


He was ordained under the apostolic tradition of the church.

Kilisenin havarisel geleneği altında rahip olarak atandı.


The apostolic constitution of the church was revised to address modern challenges.

Kilisenin havarilere ait anayasası, modern zorluklara hitap etmek için gözden geçirildi.


Their mission is rooted in the apostolic call to spread the gospel.

Onların misyonu, İncil'i yayma havarisel çağrısına dayanmaktadır.

Yorumlar