Apostrophe ne demek?

"Apostrophe" kelimesi, Yunanca "apostrophos" kelimesinden türetilmiştir ve "döndürme" veya "dönme" anlamına gelir.

Türkçede "kesme işareti" olarak çevrilebilir ve genellikle İngilizce yazım kurallarında sahiplik veya kısaltmaları göstermek için kullanılır

 Ayrıca, bir konuşmanın veya metnin içinde bir kişiye, bir nesneye veya bir kavrama doğrudan hitap ederken kullanılan bir edebi figürü ifade eder. "Apostrophe" terimi, genellikle dilbilgisel veya edebi bir bağlamda kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan dil kullanımını tanımlar.İşte "apostrophe" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Don't forget to use an apostrophe to show possession, as in "Mary's book."

Sahiplik göstermek için "Mary'nin kitabı" şeklinde bir kesme işareti kullanmayı unutmayın.


The poet's use of apostrophe adds a dramatic touch to the poem.

Şairin kesme işareti kullanımı, şiire dramatik bir dokunuş ekler.


It's important to place the apostrophe correctly to avoid confusion in meaning.

Anlam karışıklığını önlemek için kesme işaretini doğru yerleştirmek önemlidir.


Shakespeare often used apostrophes in his plays to address abstract concepts.

Shakespeare, oyunlarında soyut kavramlara hitap etmek için sık sık kesme işaretlerini kullanırdı.


Remember, it's "it's" for "it is" and "its" for possession, without an apostrophe.

Unutmayın, "it is" için "it's" ve sahiplik için apostrofsuz "its" kullanılır.

Yorumlar