Apothecary ne demek?

"Apothecary" kelimesi, Latince "apotheca" kelimesinden türetilmiştir ve "depo" ya da "ambar" anlamına gelir. Ancak tarihsel olarak "apothecary" terimi, ilaçları hazırlayan ve satan, eski dönemlerin eczacısını ifade eder.

Türkçede "aktar" veya "eczacı" olarak çevrilebilir. Bu kelime günümüzde genellikle tarihsel veya edebi bağlamlarda kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan mesleki bir rolü tanımlar.İşte "apothecary" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apothecary prepared herbal remedies for the local villagers.

Eczacı, yerel köylüler için bitkisel ilaçlar hazırladı.


In Shakespeare's time, an apothecary was often consulted for both medicine and poison.

Shakespeare'in zamanında, bir eczacı hem ilaç hem de zehir için sıkça danışılan biriydi.


The old apothecary shop has been turned into a museum, showcasing the history of pharmacy.

Eski eczane dükkanı bir müzeye dönüştürüldü, eczacılık tarihi sergileniyor.


She visited the apothecary to find a cure for her persistent cough.

Sürekli öksürüğü için bir çare bulmak amacıyla eczaneye gitti.


The apothecary’s knowledge of plants and herbs was unparalleled in the village.

Eczacının bitkiler ve otlar hakkındaki bilgisi köyde eşsizdi.

Yorumlar