Apothegm ne demek?

"Apothegm" kelimesi, Yunanca "apo" (uzak) ve "phthengesthai" (konuşmak) kelimelerinden türetilmiştir ve "özlü söz" veya "vecize" anlamına gelir.

Türkçede genellikle "özdeyiş" veya "vecize" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle kısa, akılda kalıcı ve öğretici bir doğruluk veya ilke ifade eden bir sözü tanımlar. Apothegm, derin anlamlar içeren ve genellikle ahlaki veya felsefi bir öğreti sunan bir ifade şeklidir.İşte "apothegm" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Benjamin Franklin was known for his witty apothegms that are still quoted today.

Benjamin Franklin, bugün hala alıntılanan esprili özdeyişleriyle tanınırdı.


The teacher shared an ancient apothegm to illustrate the lesson.

Öğretmen, dersi açıklamak için eski bir özdeyiş paylaştı.


Each chapter of the book begins with an apothegm that sets the tone for the discussion.

Kitabın her bölümü, tartışmanın tonunu belirleyen bir özdeyişle başlar.


He has a habit of using apothegms to convey complex ideas in a simple way.

Karmaşık fikirleri basit bir şekilde aktarmak için özdeyişler kullanma alışkanlığı vardır.


This collection of apothegms from philosophers provides deep insights into human nature.

Filozoflardan bu özdeyiş koleksiyonu, insan doğası hakkında derin içgörüler sunar.

Yorumlar