Apotheosis ne demek?

"Apotheosis" kelimesi, Yunanca "apo-" (uzak) ve "theos" (tanrı) kelimelerinden türetilmiştir ve "tanrılaştırma" veya "en yüksek noktaya çıkma" anlamına gelir.

Türkçede "apotheosis" kelimesi "yüceltme" veya "tanrılaştırma" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir şeyin veya bir kişinin en yüksek veya ideal formuna ulaştığı anı veya süreci ifade eder. Mecazi olarak, bir şeyin veya birinin son derece yüceltilmesi veya idealize edilmesi anlamına gelir ve genellikle bir kişi veya eserin doruk noktasını veya mükemmelliğini simgeler.İşte "apotheosis" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The final scene of the play was the apotheosis of the lead actor’s career.

Oyunun final sahnesi, başrol oyuncusunun kariyerinin zirvesiydi.


His latest symphony was described as the apotheosis of his musical achievement.

Onun son senfonisi, müzikal başarılarının doruk noktası olarak tanımlandı.


The apotheosis of the movement came with a grand parade in the capital.

Hareketin yüceltilmesi, başkentteki büyük bir geçit töreniyle geldi.


For many, the artwork represents the apotheosis of Renaissance creativity.

Birçok kişi için bu sanat eseri, Rönesans yaratıcılığının en yüksek noktasını temsil eder.


The architect’s design was seen as the apotheosis of modernist principles.

Mimarın tasarımı, modernist ilkelerin zirvesi olarak görüldü.

Yorumlar