Apotropaic ne demek?

"Apotropaic" kelimesi, Yunanca "apotropaios" kelimesinden türetilmiştir, bu kelime "uzaklaştırmak" ya da "defetmek" anlamına gelen "apo-" (uzak) ve "trepein" (döndürmek) kelimelerinden gelir.

Türkçede "kötülüklerden koruyucu" veya "uğursuzlukları defeden" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle kötü şansı veya kötü ruhları uzaklaştırmak amacıyla kullanılan nesne veya ritüeller için kullanılır. "Apotropaic" kelimesi, genellikle büyü, tılsım veya ritüellerle ilgili bir bağlamda kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan koruyucu veya def edici özellikleri tanımlar.İşte "apotropaic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apotropaic symbol was placed above the door to ward off evil spirits.

Kötü ruhları uzaklaştırmak için kapının üstüne koruyucu simge yerleştirildi.


Garlic is often considered an apotropaic substance in folklore.

Sarımsak, halk inanışında sıklıkla uğursuzlukları defeden bir madde olarak kabul edilir.


Ancient cultures used apotropaic magic to protect themselves from curses and ill fortune.

Eski kültürler, kendilerini lanetlerden ve kötü şanslardan korumak için koruyucu büyüler kullanırdı.


He wore an apotropaic amulet to keep himself safe during his travels.

Seyahatleri sırasında kendisini güvende tutmak için koruyucu bir muska taktı.


The ritual included apotropaic prayers to cleanse the house from negative energies.

Ritüel, evi negatif enerjilerden arındırmak için koruyucu dualar içeriyordu.

Yorumlar