Appal ne demek?

"Appal" kelimesi, şaşırtmak, korkutmak veya dehşete düşürmek anlamına gelir.

Türkçede "dehşete düşürmek", "korkutmak" veya "şoke etmek" olarak çevrilebilir.

Genellikle çok şiddetli bir üzüntü, şok veya korku hissi uyandıran olaylar için kullanılır.

Bu terim, genellikle mecazi bir anlam taşıyabilir; özellikle bir olayın veya durumun beklenenden çok daha şiddetli veya üzücü olduğunu belirtmek için kullanılır.İşte "appal" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The news of the disaster appalled the whole community.

Felaket haberi tüm topluluğu dehşete düşürdü.


I am appalled by the lack of empathy shown by the officials.

Yetkililerin gösterdiği empati eksikliğinden dolayı şok oldum.


Her callous remarks appalled her friends.

Onun duyarsız yorumları arkadaşlarını korkuttu.


It appalls me to see how much food is wasted in this country.

Bu ülkede ne kadar çok gıdanın israf edildiğini görmek beni dehşete düşürüyor.


The severity of the crisis has appalled even the most experienced professionals.

Krizin şiddeti, en deneyimli profesyonelleri bile şoke etti.

Yorumlar