Appalachian ne demek?

"Appalachian" kelimesi, Appalachian Dağları'ndan veya genel olarak Appalachia bölgesinden türetilmiş bir sıfattır ve bu dağlara veya bu coğrafi bölgeye özgü olan şeyleri ifade eder.

Türkçede "Appalachian" için doğrudan bir çeviri yoktur, ancak "Appalachian Dağları'na ait" veya "Appalachia'ya özgü" gibi ifadeler kullanılabilir.

Bu terim genellikle coğrafi, kültürel veya çevresel bağlamlarda kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz.İşte "Appalachian" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The Appalachian Mountains are a major mountain range in the eastern United States.

Appalachian Dağları, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda önemli bir dağ silsilesidir.


Appalachian music is known for its rich tradition of folk and bluegrass styles.

Appalachian müziği, folk ve bluegrass tarzlarının zengin geleneğiyle tanınır.


The Appalachian Trail offers some of the most scenic hiking routes in North America.

Appalachian Yolu, Kuzey Amerika'daki en manzaralı yürüyüş rotalarından bazılarını sunar.


There are many unique species of plants and animals in the Appalachian region.

Appalachian bölgesinde birçok benzersiz bitki ve hayvan türü bulunmaktadır.


Efforts to preserve the natural beauty of the Appalachian environment are ongoing.

Appalachian çevresinin doğal güzelliğini koruma çabaları devam etmektedir.

Yorumlar