Appalachiane demek?

"Appalachia," Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu bölgesinde, Appalachian Dağları boyunca uzanan bir bölgeyi ifade eder.

Türkçede doğrudan "Appalachia" olarak kullanılır ve Amerika'nın bu bölgesine özgü sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleri tanımlar.İşte "Appalachia" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Many traditional folk music styles in America originated in Appalachia.

Amerika'daki birçok geleneksel halk müziği tarzı, Appalachia bölgesinde ortaya çıkmıştır.


Appalachia is known for its unique cultural heritage and mountainous landscapes.

Appalachia, kendine özgü kültürel mirası ve dağlık manzaralarıyla tanınır.


Coal mining was once a major industry that shaped the economy of Appalachia.

Kömür madenciliği, bir zamanlar Appalachia'nın ekonomisini şekillendiren önemli bir endüstriydi.


The people of Appalachia have maintained strong ties to their regional traditions.

Appalachia'nın insanları, bölgesel gelenekleriyle güçlü bağlarını korumuşlardır.


Efforts are underway to address the economic challenges facing Appalachia.

Appalachia'nın karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları ele almak için çalışmalar sürüyor.

Yorumlar