Appalled ne demek?

"Appalled" kelimesi, "appall" fiilinin geçmiş zaman veya sıfat formudur ve genellikle "şok olmuş", "dehşete düşmüş" veya "korkmuş" anlamına gelir.

Türkçede "şaşırmış", "korkmuş" veya "dehşete düşmüş" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, beklenmedik ve rahatsız edici durumlar karşısında hissedilen güçlü negatif duygusal tepkiyi ifade eder. Genellikle mecazi bir anlam taşır; bir olayın veya durumun beklenenden çok daha şiddetli veya üzücü olduğunu vurgulamak için kullanılır.İşte "appalled" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She was appalled by the conditions in the refugee camp.

Mülteci kampındaki koşullardan dolayı dehşete düşmüştü.


The community was appalled at the amount of litter on the beach.

Topluluk, plajdaki çöp miktarından şok olmuştu.


I am appalled that such behavior is still tolerated in our society.

Böyle bir davranışın hala toplumumuzda tolere ediliyor olmasına şaşkınım.


The jury was visibly appalled by the details of the case.

Jüri, davanın detaylarından açıkça rahatsız olmuştu.


They were appalled to see how the animals were treated.

Hayvanların nasıl muamele gördüğünü gördüklerinde dehşete düştüler.

Yorumlar