Appalling ne demek?

"Appalling" kelimesi, "appall" fiilinin sıfat formudur ve "dehşet verici", "korkunç" veya "şoke edici" anlamına gelir.

Türkçede "dehşet verici", "korkunç" veya "şoke edici" olarak çevrilebilir.

Genellikle çok şaşırtıcı, üzücü ya da rahatsız edici durumlar veya olaylar için kullanılır. Bu terim mecazi olarak da kullanılabilir; beklenmedik ve olumsuz bir durumu veya duruma verilen tepkiyi tanımlar.İşte "appalling" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appalling living conditions in the camp shocked the inspectors.

Kamptaki dehşet verici yaşam koşulları müfettişleri şoke etti.


Her appalling behavior at the party left everyone speechless.

Partideki korkunç davranışları herkesi şaşkına çevirdi.


The quality of service at that restaurant is simply appalling.

O restorandaki hizmet kalitesi gerçekten korkunç.


The footage of the war's aftermath was truly appalling.

Savaşın sonrasına ait görüntüler gerçekten dehşet vericiydi.


It's appalling how much plastic waste is polluting the oceans.

Okyanusları ne kadar çok plastik atığın kirlettiği korkunç bir durum.

Yorumlar