Appallingly ne demek?

"Appallingly" kelimesi, "appalling" (dehşet verici, korkunç) kelimesinin zarf formudur ve "korkunç bir şekilde" veya "dehşet verici bir biçimde" anlamına gelir.

Türkçede "korkunç bir şekilde", "dehşet verici bir şekilde" ya da "feci bir şekilde" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir durumun veya olayın ne kadar korkunç veya kabul edilemez olduğunu vurgulamak için kullanılır ve mecazi bir anlam taşıyabilir; bir durumun veya davranışın şaşırtıcı derecede kötü olduğunu belirtir.İşte "appallingly" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The kitchen was left in an appallingly dirty state after the party.

Partiden sonra mutfak feci bir şekilde kirli bir durumda bırakıldı.


He was appallingly ignorant about basic world geography.

Temel dünya coğrafyası hakkında korkunç bir şekilde bilgisizdi.


The conditions in the prison were appallingly bad.

Hapishanedeki koşullar feci bir şekilde kötüydü.


She treated her staff appallingly during the meeting.

Toplantı sırasında personeline korkunç bir şekilde davrandı.


It is appallingly clear that the system fails to protect the most vulnerable.

Sistemin en savunmasız kişileri koruyamadığı feci bir şekilde açık.

Yorumlar