Apparatchik ne demek?

"Apparatchik" kelimesi, Rusça "apparat" kelimesinden türetilmiş olup, "cihaz, alet" anlamına gelir. Ancak bu terim, Sovyet döneminde devlet veya parti bürokrasisinde çalışan bir memur veya yönetici için kullanılır.

Türkçede "parti memuru" veya "bürokrat" olarak çevrilebilir.

Mecazi olarak, herhangi bir organizasyonda, özellikle büyük ve karmaşık olanlarda, sorgusuz sualsiz itaat eden ve genellikle yaratıcılıktan yoksun bürokratik bir kişiyi ifade etmek için kullanılır.İşte "apparatchik" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He was considered an apparatchik who never questioned the party's decisions.

Partinin kararlarını asla sorgulamayan bir parti memuru olarak kabul edilirdi.


The old system was filled with apparatchiks who maintained the status quo.

Eski sistem, statükoyu koruyan parti memurlarıyla doluydu.


As an apparatchik, his main concern was to enforce the administrative policies.

Bir bürokrat olarak, ana endişesi idari politikaları uygulamaktı.


Many apparatchiks lost their positions after the collapse of the Soviet Union.

Birçok parti memuru, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra pozisyonlarını kaybetti.


He worked his way up from a local bureaucrat to a top-level apparatchik in the government.

Yerel bir bürokrattan hükümette üst düzey bir parti memuruna kadar yükseldi.

Yorumlar