Apparatus ne demek?

"Apparatus" kelimesi, Latince "apparatus" kelimesinden gelir ve "alet, donanım, düzenek" anlamına gelir.

Türkçede "aygıt", "cihaz", "donanım" veya "teçhizat" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bilimsel, tıbbi veya teknik bir araç veya sistem topluluğunu ifade eder. Ayrıca, mecazi olarak büyük ve karmaşık organizasyonlar veya sistemler için de kullanılabilir; bir organizasyonun veya hükümetin işleyişini sağlayan yapısal unsurları tanımlamak için kullanılabilir.İşte "apparatus" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The laboratory was equipped with the latest scientific apparatus.

Laboratuvar, en son bilimsel cihazlarla donatılmıştı.


Firefighters rushed to the scene with their apparatus.

İtfaiyeciler, teçhizatlarıyla olay yerine koştular.


The apparatus of government includes various agencies and departments.

Hükümet teçhizatı, çeşitli ajansları ve bölümleri içerir.


He developed a new apparatus for measuring air quality.

Hava kalitesini ölçmek için yeni bir aygıt geliştirdi.


The bureaucratic apparatus can sometimes slow down decision-making processes.

Bürokratik donanım bazen karar alma süreçlerini yavaşlatabilir.

Yorumlar